Сумата на застраховката ви много зависи от рисковете около вас

car insurance

Но как да сметнем колко плащаме за премийни погасителни вноски

Българският пазар на застраховането все така се развива, както дори и в текущите условия на криза се вижда увеличаване на премийните приходи както при общото, така също и при животозастраховането. Може би обаче всичко това значи, че финансовата култура на хората в държавата ни се е увеличила? Реално е възможно и да е по този начин. Истина е без съмнение, че повечето българи си закупуват застрахователни полици в условие, че нямат още един избор. Ако наистина шофирате без валидна Застраховка „гражданска отговорност“ например, поемате риска не само за тежко нарушение, но също така и да ви приберат шофьорксата книжка. А ако успеете да убедите някаква банка да ви даде кредит, бихте могли да си кажете довиждане с мечтите си, ако не застраховате заложеният си дом, или доброто здраве и бъдещите си приходи. Жителите, които не са принудени от подобна неприятна ситуация дори рядко прекрачват прага на застрахователен брокер. Повечето са точно тези, които през целия си живот никога не са си вземали полица.

Повечето семейства са убедени, че, като едва намират средства да изплатят текущите си разходи, е лукс да обмислят за други разходи по застраховане на имуществото или здравето си. Само една от основните причини да очакват високи премийни вноски е, че те не са много наясно с конкретната работа на дружествата за застраховане и начините за определяне на крайните цени. Когато прави договор с вас, един фактор става основен за сдружението – риска, които се поема. Често той е възможно да е адски голям, че да не е възможно да си купите полица на никаква цена. Примерно, в случай, че Вие живеете в квартал, заплашен от чести природни бедствия, е адски много възможно абсолютно никоя застрахователна агенция да не иска да включи къщата ви срещу горепосочената реална опасност.

От друга страна, ако фирмата прецени, че рискът, свързан с вашия договор е незначителен, вноските, които дължите да са адски малки, и да си ги позволите лесно дори и с минималния си доход. Как точно застрахователните компании пресмятат риска при различните продукти и услуги? Макар че съществуват наистина много специфични различия, основно има някои главни правила, към които се придържат представителите на този сектор по света.